Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

ITALIAN DESIGN DAY 2022 – VI EDIZIONE

Data:

23/03/2022


ITALIAN DESIGN DAY 2022 – VI EDIZIONE

ITALIAN DESIGN DAY 2022 – Comunicato

Messaggio dell'Onorevole Ministro Di Maio - Italian Design Day 2022


563