Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Zyrat

 

Zyrat

 

ZYRA E VIZAVE:
TEL.:+355 33 225 705/7
FAX.:+355 33 225 706
e-mail: legalizzazione.valona@esteri.it

 

ZYRA E LEGALIZIMEVE:
TEL.:+355 33 225 705/7
FAX.:+355 33 225 706
e-mail: legalizzazione.valona@esteri.it

- SEKTORI TREGTAR DHE KOOPERIMI PËR ZHVILLIM:
Përveç aktiviteteve të promovimit dhe informimit rreth mundësive për investim nga Italia dhe për Italinë, dhe iniciativave të bashkëpunimit me qeverinë vendore dhe lokale, Konsullata e Përgjithshme në bashkëpunim me Zyrën Ekonomiko-Tregtare të Ambasadës në Tiranë, asiston sipërmarrjet italiane që punojnë apo që janë të interesuara të punojnë në Qarkun Konsullor.
Kontakto: consolato.valona@esteri.it

 

- ZYRA E LEKTORIT:
Në cilësinë e të ngarkuarit me detyra ekstra-akademike, Lektori i Universitetit të Vlorës zhvillon iniciativa të promovimit dhe kooperimit në sektoret e kulturës dhe gjuhës italiane.
Kontakto: consolato.valona@esteri.it

 

KONSULLATA E NDERIT E ITALISË NË GJIROKASTËR
Adresa: Lagja Varosh 92, 6001 Gjirokastër
Konsull Nderi Teodor BILUSHI
Cel.: +355 684023608
e-mail: argirocastro.onorario@esteri.it

KORRESPONDENT KONSULLOR I ITALISË NË BERAT
Prof. Vladimir Çela
Adresa: L.Dëshmorët e Kombit, P.Konuda, BERAT
Cel: 0672009503 - 0697480390
e-mail: celavladimir@gmail.com


14