Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Konsulle e Përgjitshme

 

Konsulle e PërgjitshmeKonsulle e Përgjithshme e Italisë në Vlorë
Iva Palmieri


11