Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Mesazh i Konsullit të Përgjithshëm

 

Mesazh i Konsullit të Përgjithshëm

Një urë mbi Adriatik. Kështu dëshirojmë të jetë Konsullata e Përgjithshme e Italisë në Vlorë.

Një urë, si për bashkëkombasit që zgjedhin të vendosin rezidencën e tyre në këtë rajon, si për miqtë shqiptarë qe zgjedhin apo kanë zgjedhur (dhe janë të shumtë) të vendosen, qoftë edhe përkohësisht, për motive studimi apo pune, në Itali.

Një urë të historisë, kulturës, traditës por edhe të shërbimeve, të miqësisë dhe të mendimeve të përbashkëta.

Lundrim të mbarë të gjithëve!

Konsulle e Përgjithshme

Iva Palmieri


12