Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Modulistica

 

Modulistica

Formularet per kerkese e vizes:

- Formulari i kerkeses per vize nacionale (i vlefshem vetem per vizat afat gjate - mbi 90 dite: Bashkim Familjar; Pune; Rihyrje; Studim/Universitet; Studim/Formacion; Kure mjeksore)

- Formulari Schengen i Kerkeses per vize - Formulari i fteses 


Per kontaktime: visti.convalo@esteri.it


Per kontaktime: legalizzazione.valona@esteri.it


74