Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Aggiudicazione asta vendita auto di servizio

Data:

09/09/2020


Aggiudicazione asta vendita auto di servizio

Si comunica che, in data 04/09/2020, si è conclusa con l’aggiudicazione l’asta per la vendita dell’auto Mitsubishi Pajero del 2011, pubblicata, in data 14/8/2020, dal Consolato Generale d’Italia a Valona.


491