Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Udhëzime shqiptare për përdorimin e detyrueshëm të maskës në ambiente të jashtme

Data:

15/10/2020


Udhëzime shqiptare për përdorimin e detyrueshëm të maskës në ambiente të jashtme

Ju bëni me dije se është nxjerrë një udhëzim për përdorimin e detyrueshëm të barrierës mbrojtëse (maskave) në mjedis jashtë shtëpisë në Shqipëri.

Klikoni këtu për tekstin origjinal në shqip

Klikoni këtu për tekstin e përkthyer në italisht


495