Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Njoftim për rifillimin e aktivitetit zyrtar

Data:

02/11/2020


Njoftim për rifillimin e aktivitetit zyrtar

NJOFTIM PËR PUBLIKUN

Njoftojmë publikun se Konsullata e Përgjithshme e Italisë në Vlorë rifillon aktivitetin zyrtar ditën e sotme.


499