Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Informacion për të studiuar në Itali A.A. 2021-2022

Data:

14/05/2021


Informacion për të studiuar në Itali A.A. 2021-2022

PARA - REGJISTRIMET NË UNIVERSITETET ITALIANE PËR STUDENTËT SHQIPTARË -VITI AKADEMIK 2021-2022

VIZË HYRJE PËR STUDIM “REGJISTRIM NË UNIVERSITET” - VITI AKADEMIK 2021-2022


532