Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Nuove regole per gli spostamenti tra Italia e Albania dal 31 agosto al 25 ottobre 2010

Data:

31/08/2021


Nuove regole per gli spostamenti tra Italia e Albania dal 31 agosto al 25 ottobre 2010

Con Ordinanza del Ministro della Salute sono state stabilite le nuove regole per gli spostamenti tra Italia e Albania in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.

Clicca qui per saperne di più


544