Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI 13 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI INTERNAZIONALI CHE SI IMMATRICOLANO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA NELL’A.A. 2022/2023

Data:

04/04/2022


BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI 13 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI INTERNAZIONALI CHE SI IMMATRICOLANO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA NELL’A.A. 2022/2023

l'Università di Macerata ha pubblicato un bando per l'attribuzione di 13 borse di studio a favore di studenti internazionali che si iscrivono a corsi di laurea magistrale nell'A.A. 2022/2023, disponibile ai seguenti link:

ITA https://www.unimc.it/it/internazionale/studenti-internazionali/borse-di-studio

ENG https://www.unimc.it/en/international/scholarships-for-international-students

Il bando scadrà il 28 aprile.


565