Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Referendum Abrogativi 2022 - 12 giugno

Data:

26/04/2022


Referendum Abrogativi 2022 - 12 giugno

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0001

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0002

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0003

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0004

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0005

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0006

istruzioni referendum abrogativi 2022 1 page 0007

 


569