Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Settimana dell'Italia 31 maggio - 7 giugno 2022 - Programma eventi

Data:

30/05/2022


Settimana dell'Italia 31 maggio - 7 giugno 2022 - Programma eventi

Programma degli eventi in lingua italiana

Programma degli eventi in lingua albanese

Eventi a cura dell'Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency - lingua italiana

Eventi a cura dell'Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency - lingua albanese


572