Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020

Data:

24/07/2020


REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020

REFERENDUM COSTITUZIONALE 20/21 SETTEMBRE 2020. OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA DEGLI ISCRITTI AIRE EX ART. 4 LEGGE 459/01 - TERMINE: 28 LUGLIO 2020

REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020 - ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (ART. 4-BIS LEGGE 459/2001): MODALITA' PER L'OPZIONE ENTRO IL 19 AGOSTO 2020

REFERENDUM COSTITUZINALE 20-21 SETTEMBRE - AVVISO AGLI ELETTORI


476