Ky sit përdor cookie për të të ofruar një eksperiencë më të mirë. Duke vazhduar lundrimin pranon përdorimin e cookie nga ana jonë OK

Studiare in Italia. Anno Accademico 2020/2021

Data:

24/07/2020


Studiare in Italia. Anno Accademico 2020/2021

DISPOSIZIONI AI FINI DELLE PREISCRIZIONI ALLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER GLI STUDENTI ALBANESI
ANNO ACCADEMICO 2020-2021

DISPOSIZIONI AI FINI DELLE PREISCRIZIONI ALLE ISTITUZIONI ITALIANE AFAM PER GLI STUDENTI ALBANESI
Anno Accademico 2020-2021

VISTO D’INGRESSO STUDIO “IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITÀ” ANNO ACCADEMICO 2020-2021


477